Tác động của hệ thống sản xuất hàng hóa quy mô lớn chuyên sâu đến chủ quyền lương thực của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Thời gian thực hiện: 6/2021 – 12/2021
Tổ chức tài trợ:
 Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia- Văn phòng Hà Nội (RLS)
Quản lý dự án:
 TS. Nguyễn Vinh Quang (CARES

Chanh leo tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

1. Giới thiệu chung
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, gắn với thị trường là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Chính phủ trong những năm gần đây. Mục đích của chủ trương này là nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn, tạo điều kiện cho bà con tận dụng tối đa lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu…

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã làm thay đổi mô hình sản xuất của các hộ gia đình, đặc biệt các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ canh tác cây trồng truyền thống sang cây trồng năng suất cao theo định hướng thị trường. Các mô hình liên kết giữa hộ và doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng được hình thành, với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cho hộ dân đồng thời đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

2. Mục tiêu

  • Nhận diện thực trạng, những thuận lợi và khó khăn của nông dân sản xuất nhỏ trong cộng đồng dân tộc thiểu số khi tham gia / chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp thương mại;
  • Đánh giá tác động của việc tham gia / chuyển sang sản xuất nông nghiệp thương mại của nông dân sản xuất nhỏ thuộc các dân tộc thiểu số đối với thu nhập và tính bền vững của sinh kế (Chủ quyền lương thực);
  • Đánh giá vai trò và tác động của các bên liên quan (khuyến nông; đại lý cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến / kinh doanh thương mại, v.v.) đến quyết định tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản của nông dân;
  • Đưa ra các khuyến nghị về chính sách nhằm đảm bảo chủ quyền lương thực tốt nhất cho nông dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số.

3. Nhóm nghiên cứu

  • Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Vinh Quang (CARES)
  • Thành viên: TS. Nguyễn Minh Đức (CARES)
  • Hỗ trợ: CN. Nguyễn Đức Mạnh (CARES)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.