thông tin liên hệ

Địa chỉ: P205-208 Khu làm việc của các Viện, Trung tâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.876.5607

Email: cares@vnua.edu.vn

Để lại lời nhắn