Sáng kiến về đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội

Thời gian thực hiện: 7/2021 – 12/2022
Tổ chức tài trợ
Quỹ hợp tác địa phương (FLC), Đại sứ quán Phần Lan
Chủ nhiệm dự án:
 TS. Nguyễn Thị Thu Hà (CARES)

                                 Vườn Quốc gia Ba Vì

1Mục tiêu tổng quát
Góp phần vào bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn tri thức bản địa của cộng đồng dân tộc Dao – những người phụ thuộc vào rừng tại Ba Vì.

2. Các hoạt động cụ thể

  • Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Bảo tổn đa dạng sinh học đối với 26 cây dược liệu/ cây thuốc có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao giá trị cây thuốc miền núi Ba Vì và giá trị các bài thuốc Việt Nam của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì.
  • Xây dựng và triển khai thí điểm cơ chế tiếp cận và chia sẻ lợi ích (ABSM) để thu hái các cây dược liệu bền vững trong Vườn quốc gia Ba Vì. Việc thu hái cây dược liệu của người dân địa phương phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bền vững của hệ sinh thái.
  • Nâng cao năng lực cho các các bộ Vườn Quốc gia Ba Vì trong việc Lập kế hoạch và Quản lý Bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn.
Cây dược liệu tại vườn Quốc gia Ba Vì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.