• Trang chủ /
  • Dự án
  • / Sáng kiến về đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội

Dự án Quy hoạch Phú Thọ 2021-2030

Thời gian thực hiện: 3/2021 – 9/2021
Khách hàng
: Viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Việt Nam)
Quản lý dự án: 
TS. Phạm Văn Hội

Đồi chè tại Thanh Sơn – Phú Thọ
1. Thành viên tham gia
Thành viên Học hàm/học vị-Chức vụ Cơ quan công tác Địa chỉ SĐT/Email
1. Phạm Văn Hội Tiến sĩ – Giám đốc Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Gia Lâm – Hà Nội 0988.827.711
phamhoi@gmail.com
2. Ngô Thị Thu Hằng Tiến sĩ – Giảng viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam Gia Lâm – Hà Nội 0978.446.245
ngohangvn@gmail.com
3. Trần Thị Thu Hà PGS. TS – Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Lâm nghiệp Chương Mỹ – Hà Nội 0936.258279
ha.tranthithu09@gmail.com
4. Đàm Văn Phải Tiến sĩ/Bác sỹ thú y – Phó trưởng bộ môn Nội-Chẩn-Dược, Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Gia Lâm – Hà Nội 0962.591.753
dvphaivnua@gmail.com
5. Phan Thị Ngọc Diệp Tiến sĩ – Nghiên cứu viên Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản Gia Lâm – Hà Nội 0946.706.993
phanthingocdiep19@gmail.com

2. Nhiệm vụ

Thành viên Nhiệm vụ
TS. Phạm Văn Hội – Phương án phát triển ngành Nông nghiệp, thủy sản và nông nghiệp sinh thái tỉnh Phú Thọ thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
TS. Trần Thị Thu Hà – Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
– Phương án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh Phú Thọ, phương án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Rừng quốc gia Đền Hùng, Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
TS. Đàm Văn Phải – Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản
– Bản đồ các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, rừng
TS. Phan Thị Ngọc Diệp – Thực trạng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
– Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên (đặc biệt là hệ sinh thái rừng) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
TS. Ngô Thị Thu Hằng – Ngành nông nghiệp (trong mục Đánh giá phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh đến năm 2020)
– Định hướng phát triển khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.