Dự án FLC 20-21: Tuyển Tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu cho mô hình (ToR)

Vị trí tuyển 02 Tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu cho mô hình trồng đơn canh, xen canh và nhiều tầng tán tại vườn nhà
Tên dự án Sáng kiến về Đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội (FLC 21-01)
Tổ chức tài trợ Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội
Đơn vị triển khai Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa điểm Xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội
Thời gian thực hiện Từ 01/4/2022 đến hết 30/11/2022
Thời gian nộp hồ sơ Ngày 15 tháng 3 năm 2022
 1. Giới thiệu

Dự án “Sáng kiến về Đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội” được tài trợ bởi ĐSQ Phần Lan tại Hà Nội thực hiện với mục tiêu: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen 26 cây dược liệu có tên trong Sách đỏ Việt Nam thông qua phát triển sinh kế dựa trên nghề thuốc nam của cộng đồng người Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Nhằm đạt được mục tiêu dự án, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 02 tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu với hình thức trồng đơn canh, xen canh và nhiều tầng tán tại vườn nhà.

 1. Nhiệm vụ chuyên gia tư vấn kỹ thuật:
 • Hướng dẫn các hộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu khi nhận cây giống từ dự án.
 • Giám sát và hướng dẫn kỹ thuật thường xuyên, báo cáo, cập nhật tiến độ và kết quả tình hình hoạt động cho điều phối dự án đẻ có hướng xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.
 1. Yêu cầu trình độ chuyên môn đối với chuyên gia tư vấn
 • Có trình độ từ Đại học chuyên ngành trồng trọt.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong chăm sóc cây dược liệu.
 • Có hiểu biết chung về kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây dược liệu.
 • Kinh nghiêm tham gia các dự án, đề tài về phát triển cây dược liệu.
 1. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ CV trước ngày 15/3/2022.

 • Người nhận hồ sơ: Trần Thị Lan Hương
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Phòng 206, Nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
 • Emailtlanhuong234@gmal.com
 • SĐT: 0985.850.840

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.