Dự án FLC 20-21: Tuyển Chuyên gia Xây dựng Kế hoạch Hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen (ToR)

I. Giới thiệu chung về dự án

Tên dự án “Sáng kiến về Đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội”

Tổ chức tài trợ: Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

Đơn vị triển khai dự án: Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp VN

II. Mục tiêu của dự án

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen 26 cây dược liệu có tên trong Sách đỏ Việt Nam thông qua phát triển sinh kế dựa trên nghề thuốc nam của cộng đồng người Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và trong khuôn khổ hoạt động của dự án, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển chuyên gia cho hoạt động Xây dựng Kế hoạch Hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen của 26 loài cây dược liệu có trong Sách Đỏ Việt Nam.

 1. Nội dung công việc:
 • Làm việc/thảo luận với Cán bộ điều phối của dự án để nắm rõ mục đích và kết quả mong đợi của hoạt động Xây dựng Kế hoạch Hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen của 26 loài cây dược liệu có trong Sách Đỏ Việt Nam – hoạt động 1.2 trong khuôn khổ dự án;
 • 01 báo cáo với nội dung về tình trạng hiện tại phân bổ 26 loài cây dược liệu có trong sách Đỏ Việt Nam và bản chiến lược xây dựng kế hoạch hành động nhằm bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen của 26 loài nói trên.
 1. Yêu cầu trình độ chuyên môn đới với chuyên gia tư vấn
 • Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn thực vật rừng Quốc gia Ba Vì hoặc các loài dược liệu trong tự nhiên, dưới tán rừng;
 • Kinh nghiêm tham gia các dự án, đề tài về phát triển và bảo tồn cây rừng/dược liệu trong tự nhiên, dưới tán rừng.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của chuyên gia
 • Thanh toán cho bên B công tham gia dự án được chi trả theo định mức ngân sách đã được phê duyệt và quy định của dự án FLC 21-01
 • Tạo điều kiện về các thủ tục hành chính khác theo yêu cầu của Bên B;
 • Đảm bảo quyền lợi cho bên B theo nội dung Hợp đồng.
 1. Thời gian thực hiện: 15 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/8/2022
 1. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ CV trước ngày 10/07/2021theo thông tin liên hệ sau:

Ms. Lan Hương – Cán bộ Dự án FLC 21-01, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Phòng 206, Nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Email: tlanhuong234@gmal.com

SĐT: 0985.850.840

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.