ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) “Giảng viên cho Lớp tập huấn hướng dẫn vận hành máy bay không người lái UAV và GPS, phục vụ công tác giám sát biến động quần thể thực vật, đặc biệt lưu ý đến 26 loài dược liệu trong danh sách đỏ thuộc địa phận VQG Ba Vì”

Giới thiệu chung về dự án

Tên dự án “Sáng kiến về Đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội”

Tổ chức tài trợ: Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

Đơn vị triển khai dự án: Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp VN

Mục tiêu của dự án

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen 26 cây dược liệu có tên trong Sách đỏ Việt Nam thông qua phát triển sinh kế dựa trên nghề thuốc nam của cộng đồng người Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và trong khuôn khổ hoạt động của dự án, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 02 Giảng viên cho Lớp tập huấn hướng dẫn vận hành máy bay không người lái UAV và GPS, phục vụ công tác giám sát biến động quần thể thực vật, đặc biệt lưu ý đến 26 loài dược liệu trong danh sách đỏ thuộc địa phận VQG Ba Vì  – Hoạt động 1.3.2

Nội dung công việc:

  • Làm việc/thảo luận với Cán bộ điều phối của dự án để nắm rõ mục đích và kết quả mong đợi của hoạt động cho lớp tập huấn Lớp tập huấn hướng dẫn vận hành máy bay không người lái UAV và GPS, phục vụ công tác giám sát biến động quần thể thực vật, đặc biệt lưu ý đến 26 loài dược liệu trong danh sách đỏ thuộc địa phận VQG Ba Vì – Hoạt động3.2 trong khuôn khổ dự án;
  • Biên soạn tài liệu tập huấn bao gồm: Giới thiệu chi tiết về hệ thống máy bay không người lái hiện nay và các ứng dụng cụ thể của dữ liệu ảnh UAV; Hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt và vận hành UAV trong các điều kiện môi trường cụ thể; Hướng dẫn chi tiết cách bay chụp và hiệu chỉnh ảnh UAV trong giám sát thảm thực vật;  Hướng dẫn sử dụng GPS trong điều tra giám sát thảm thực vật rừng.
  • Tư vấn và hướng dẫn cán bộ VQG Ba Vì về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống UAV và GPS trong suốt thời gian vận hành dự án

Yêu cầu trình độ chuyên môn

  • Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực GIS và viễn thám, đặc biệt trong giám sát biến động thảm thực vật và tài nguyên môi trường;
  • Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tư vấn liên quan đến xây dựng bản đồ hiện trạng hay biến động rừng, tài nguyên thực vật; có kinh nghiệm vận hành và sử dụng hệ thống máy bay không người lái UAV/drone ở Việt Nam.

Trách nhiệm của Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

  • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của chuyên gia 01 tuần trước ngày tập huấn;
  • Thanh toán cho bên B công tham gia dự án được chi trả theo định mức ngân sách đã được phê duyệt và quy định của dự án FLC 21-01;
  • Tạo điều kiện về các thủ tục hành chính khác theo yêu cầu của Bên B;
  • Đảm bảo quyền lợi cho bên B theo nội dung Hợp đồng.

Thời gian thực hiện:

Tháng 8 năm 2022

Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ CV trước ngày 05/8/2022 theo thông tin liên hệ sau:

Ms. Lan Hương – Cán bộ Dự án FLC 21-01, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Phòng 206, Nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Email: tlanhuong234@gmal.com

SĐT: 0985.850.840

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.