• Trang chủ /
  • Dự án
  • / Sáng kiến về đa dạng sinh học nguồn gen cây dược liệu để cải thiện sinh kế dựa trên tài nguyên rừng của người Dao tại Ba Vì, Hà Nội

Đánh giá quan điểm của các tác nhân trong thực hành Nông nghiệp VietGAP

Thời gian thực hiện: 12/2015 – 2/2016
Khách hàng
Viện nghiên cứu Mekong (Thailand)
QLDA: 
TS. Phạm Văn Hội (CARES)

Mô tả
Công trình được thực hiện tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi sản xuất rau lớn với số lượng nông dân tham gia Chương trình VietGAP cao. Việc áp dụng VietGAP, nhận thức và hạn chế của nông dân, nhận thức và nhu cầu của người tiêu dùng địa phương đối với sản phẩm VietGAP đã được nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.