Bài viết được đăng trong chuyên mục " không gian đẹp "

  • Làm đẹp không gian trong nhà bằng hệ thống cây cảnh-cá cảnh

    Hiện nay rất nhiều hộ gia đình sử dụng bể cá cảnh với quy mô khác nhau để làm đẹp cho không gian trong nhà. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản sử dụng bể cá và các cây thủy sinh bên trong đó mà phần lớn đều chưa nghĩ đến việc kết hợp với các loại cây cảnh khác ngoài phạm vi bể cá.