Bài viết được đăng trong chuyên mục " DỰ ÁN "

  • Dự án IDRC-107324

    Tên Dự án: Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp Tên nhà tài trợ: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), Canada Thời gian thực hiện dự án (dự kiến bắt đầu và kết thúc): 36 tháng (3/2013-2/2016) Bối cảnh chung Suy […]