Bài viết được đăng trong chuyên mục " Aquaponics "

  • Giới thiệu hệ thống Aquaponics quy mô hộ gia đình

    Aquaponics là thuật ngữ kết hợp giữa aquaculture (nuôi trồng thủy sản) và hydroponics (thủy canh) theo chu kỳ tuần hoàn khép kín. Hiểu một cách đơn giản thì hệ thống Aquaponics chính là sự tích hợp giữa nuôi cá và trồng rau.