LIÊN KẾT WEBSITE

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
http://www.hut.edu.vn

Trường Đại học Cần Thơ
http://www.ctu.edu.vn

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
http://www.hpu.edu.vn

Trường Đại học Dân Lập Kỹ Thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hutech.edu.vn

Trường Đại Học Huế
http://www.hueuni.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
http://www.hus.edu.vn

Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmuns.edu.vn

Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmussh.edu.vn

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
http://www.hau.edu.vn 

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmueco.edu.vn

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmuaf.edu.vn

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
http://www.hufs.edu.vn 

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
http://www.vnu.edu.vn

Trường Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
http://www.vnuhcm.edu.vn

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
http://www.ptit.edu.vn

Học viện công nghệ châu Á tại Việt nam (AIT)
http://www.aitcv.edu.vn

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Ðại Học Khoa Học Tự Nhiên
http://www.is-edu.hcmuns.edu.vn

Khoa Ngoại Ngữ – Trường Đại học Văn Lang
http://www.knnvl.com

Lớp 2031 – Khoa tiền tệ – Tín dụng Quốc Tế:: Học Viện Ngân Hàng
http://www.wer2031.2ya.com

Luyện thi trực tuyến
http://www.truongthi.com.vn  

Trường đào tạo các chức danh tư pháp
http://www.legproftraining.org 

Trường Đại học Y Hà Nội
http://www.hmu.edu.vn

Trường ngôn ngữ thế kỷ 21 TOPA
http://www.topa21.co.jp 

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 
http://www.hua.edu.vn

Học Viện Tài chính
http://www.hvtc.edu.vn

Học Viện Quan hệ quốc tế
http://www.iir.edu.vn

Học viện Ngân hàng
http://www.hvnh.edu.vn

Đại Học Xây dựng
http://www.dhxd.edu.vn

Đại Học Y tế Công cộng
http://www.hsph.edu.vn

Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên 
http://www.cntt.dhtn.edu.vn

Trường Đại Học Thuỷ lợi
ttp://www.wru.edu.vn
Trường Đại Học Thương mại
http://www.vcu.edu.vn

Viện ĐH Mở Hà Nội
http://www.dhm.hnou.edu.vn

Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội
http://www.dhsphn.edu.vn

Trường Đại Học Kinh tế quốc dân
http://www.neu.edu.vn

Trường Đại Học Ngoại thương
http://www.ftu.edu.vn

Trường Đại Học Y Thái Bình
http://www.tbmc.edu.vn

Trường Đại Học Ngoại ngữ Hà Nội
http://www.cfl.vnu.edu.vn

Trường Đại Học Mỏ địa chất
http://www.humg.edu.vn

Trường Đại Học Thể dục Thể thao 1
http://www.upes1.edu.vn

Trường Đại Học Hàng Hải
http://vimaru.vnn.vn

Trường Đại Học Giao thông vận tải
http://www.uct.edu.vn

Trường Đại Học Lâm nghiệp
http://dhlamnghiep.org

Trường Đại Học Dược Hà Nội
http://www.dhtsnt-edu.com.vn

Trường Đại Học Văn hóa Hà Nội
http://www.huc.edu.vn

Phân viện Báo chí Tuyên truyền
http://ajc.edu.vn

Trường Đại Học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
http://www.utehy.edu.vn

Trường Đại Học Hải Phòng
http://www.dhhp.edu.vn

Trường Đại Học Dân Lập Quản lí kinh doanh Hà Nội
http://www.hubm.tech.nu

Trường Đại Học Dân lập Phương Đông
http://www.daihocphuongdong.edu.vn

Trường Đại Học Dân lập Thăng Long
http://www.dhthanglong.com

Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội
http://www.cdsphn.net

Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội
http://www.hic.edu.vn

Trường Cao Đẳng Y tế Nam Định
http://www.simsi.org.vn

Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Y tế 1
http://www.tktyt1haiduong.edu.vn

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định
http://www.spkt2.net

Trường Đại Học Hồng Đức (Thanh Hóa)
http://www.hdu.edu.vn

Trường Đại Học Vinh
http://www.vinhuni.edu.vn

Trường Đại Học Đà Nẵng
http://www.ud.edu.vn

Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân
http://www.duytanuni.edu.vn

Trường Đại Học Thuỷ sản
http://www.dhtsnt-edu.com.vn

Cao Đẳng Lương thực thực phẩm
www.cfi.edu.vn

Cao Đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng
http://www.dncopeas.edu.vn

Đại Học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmutrans.edu.vn

Đại Học Dân Lập Văn Lang
http://www.dhdlvanlangi.edu.vn

Đại Học Công nghệ Tôn Đức Thắng 
http://www.tut.edu.vn

Đại Học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmupeda.edu.vn

Đại Học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmute.edu.vn

Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmulaw.edu.vn

Đại Học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmut.edu.vn

Đại Học Thể dục thể thao II
http://www.upes2.edu.vn

Đại Học DL Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh
http://www.huflit.vnn.vn

Đại Học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh
http://www.ou.edu.vn

Đại Học An Giang
http://www.agu.edu.vn

Cao đẳng Công nghiệp 4
http://www.incoll4.edu.vn

Cao đẳng Tài chính kế toán IV
http://www.tckt4.edu.vn

Trung tâm Đào Tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh
http://www.utchcmc.org

Trường Cán bộ Quản lý GD&ĐT II
http://www.emtc2.edu.vn

Cao Đẳng Cộng đồng Trà Vinh
http://www.tvcc.edu.vn

Cao Đẳng Bán công Hoa Sen
http://www.lotus.edu.vn

Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc Đại Học Thái Nguyên)
http://www.dhktcn.edu.vn

Trường Đại Học Tây Bắc
http://www.taybacuniversity.edu.vn