Articles Posted in the Category " RESEARCH ACTIVITIES "

  • Làm đẹp không gian trong nhà bằng hệ thống cây cảnh-cá cảnh

    Hiện nay rất nhiều hộ gia đình sử dụng bể cá cảnh với quy mô khác nhau để làm đẹp cho không gian trong nhà. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản sử dụng bể cá và các cây thủy sinh bên trong đó mà phần lớn đều chưa nghĩ đến việc kết hợp với các loại cây cảnh khác ngoài phạm vi bể cá.


  • Giới thiệu phần mềm điều tra AgrichemIN

    AgrichemIN là phần mềm chuyên hỗ trợ các hoạt động điều tra liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Việt Nam. Phần mềm đươc thiết kế và phát triển bởi TS. Trần Vũ Hà, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  • Giới thiệu hệ thống Aquaponics quy mô hộ gia đình

    Aquaponics là thuật ngữ kết hợp giữa aquaculture (nuôi trồng thủy sản) và hydroponics (thủy canh) theo chu kỳ tuần hoàn khép kín. Hiểu một cách đơn giản thì hệ thống Aquaponics chính là sự tích hợp giữa nuôi cá và trồng rau.