Bài viết được đăng trong chuyên mục " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC "

  • Cạnh tranh tài nguyên nước

    Cạnh tranh tài nguyên nước

    Kết quả nghiên cứu Dự án Cạnh tranh tài nguyên nước. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, sự xuất hiện của các đối tượng sử dụng nước tại các vùng nông thôn đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh sử dụng nước ở những vùng này. Dựa trên trường hợp nghiên […]


  • Báo cáo Tổng kết dự án TOTEPAM

    Báo cáo Tổng kết dự án TOTEPAM

    Tên Dự án: Đào tạo lập kế hoạch và quản lý môi trường ở Việt Nam (TOTEPAM) Dự án TOTEPAM thuộc Hợp phần tăng cường năng lực của Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch. Tổng kinh phí của dự án […]