Bài viết được đăng trong chuyên mục " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU "

 • Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nương rãy tổng hợp

  Nghiên cứu này do Quỹ Ford (FF) tài trợ trong khuôn khổ chương trình “Gây dựng tài sản  và sáng kiến cho người nghèo Vùng cao” của Quỹ Ford. Trong dự án này, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp tập trung vào chiến lược chủ đạo là giúp người nghèo vùng cao cải thiện đời sống dựa vào […]
 • Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân

  Giới thiệu Trong hai năm 2003 và 2004, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (TTSTNN) trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (ĐHNNHN) đã tiến hành nghiên cứu về: “Phân cấp* trong quản lý tài nguyên rừng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế người dân vùng núi Tây Bắc và […]

 • Kết quả nghiên cứu Dự án Cạnh tranh tài nguyên nước.

  Ở rất nhiều nơi trên thế giới, sự xuất hiện của các đối tượng sử dụng nước tại các vùng nông thôn đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh sử dụng nước ở những vùng này. Dựa trên trường hợp nghiên cứu về khai thác chì tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ […] • Báo cáo dự án TOTEPAM

  Tên Dự án: Đào tạo lập kế hoạch và quản lý môi trường ở Việt Nam (TOTEPAM) Dự án TOTEPAM thuộc Hợp phần tăng cường năng lực của Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch. Tổng kinh phí của dự án […]