Bài viết được đăng trong chuyên mục " HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO "

  • Dự án PHE

    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH * * * * * * * * * * Trong những năm vừa qua, hệ thống giáo dục của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tính đến năm 2000, 94% dân số Việt Nam biết chữ và chỉ còn 235 xã trong tổng số […]


  • Dự án TOTEPAM

    Dự án TOTEPAM

    Dự án “ Đào tạo về lập kế hoạch và quản lý môi trường- TOTEPAM ”    – Tổ chức tài trợ: DANIDA (Vương quốc Đan Mạch).    – Tổ chức tiếp nhận và quản lý: Bộ Kế hoạch và Đầu tư    – Đơn vị tiếp nhận dự án: Trường Đại Học Nông nghiệp […]