Bài viết được đăng trong chuyên mục " PUBLICATION "

 • Sổ tay vườn rau dinh dưỡng

  Lời nói đầu Rau xanh là loại thức ăn cần thiết trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Ăn đủ các loại rau không chỉ tăng sự hấp dẫn trong bữa ăn mà còn cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ và cân đối. Tuy nhiên, đa số các hộ dân còn trồng rau theo […]


 • Giáo trình Sinh thái học Nông nghiệp

  Tác giả: Trần Đức Viên (chủ biên) Phạm Văn Phê Ngô Thế Ân MỞ ĐẦU PHẦN MỘT: LÝ THUYẾT Chương I- Khái niệm chung về sinh thái học Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học Cấu trúc sinh thái học Quy luật tác động số lượng của các nhân tố sinh thái […]


 • Sách

  Sách xuất bản 2012: Sách xuất bản 2005:   Sách xuất bản 2001: Thành tựu và thách thức trong quản lý và cải thiện cuộc sống người dân ở Trung du miền núi Việt Nam Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hóa sau nương rẫy ở Việt Nam Sách, giáo trình khác: Giáo trình Sinh […]


 • Một số đầu sách về lâm nghiệp đã được xuất bản

  Mã hiệu Tên sách Tên tác giả Nhà XB Năm XB 329 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 1 NXB Nông Nghiệp 2001 330 Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh – Tập 2 NXB Nông Nghiệp 2001 ST.3.40 Bản tin Lâm sản ngoài gỗ Vol 2 N0.4 2005 ST.3.41 […]


 • Danh sách một số đầu sách về nông nghiệp đã xuất bản

  Mã hiệu Tên sách Tên tác giả Nhà XB Năm XB 29 Đánh giá sản xuất sạch trong chế biến cá UNEP 1993 281 Đào tạo khuyến nông-lâm. Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà Phạm Quang Hoà 1996 267(4) Căn bản nuôi trồng nấm mỡ tại cao nguyên VN JICA 1997 […]


 • Danh sách các sách về sinh thái nhân văn đã được xuất bản

  Mã hiệu Tên sách Tác giả Xuất xứ Năm XB 164 Đánh giá tác động môi trường lưu vực sông Cả Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên ĐH Quốc gia Hà Nội 1995 166 Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn Lê Thạc Cán 1993 194 Đất đồi […]