Giới thiệu phần mềm điều tra AgrichemIN

1. Phần mềm điều tra AgrichemIN là gì?

AgrichemIN là phần mềm chuyên hỗ trợ các hoạt động điều tra liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Việt Nam. Phần mềm đươc thiết kế và phát triển bởi TS. Trần Vũ Hà, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, phần mềm đang được vận hành trên hệ thống Android.

2. Các lợi thế của AgrichemIN
  • Tiết kiệm thời gian điều tra
  • Đảm bảo chính xác tên thuốc
  • Hỗ trợ người điều tra thu thập phổ thuốc cho cả chu kỳ sản xuất năm (các thuốc không hiện diện tại thời điểm điều tra)
  • Dễ dàng thêm tên thuốc mới (VD: thuốc lậu, thuốc giả hoặc các thuốc sử dụng cho cây trồng mục tiêu A nhưng lại không được đăng ký sử dụng cho cây trồng này)
  • Đảm bảo an toàn cho dữ liệu điều tra
3. Kết xuất dữ liệu điều tra

Kết quả điều tra được lưu trữ trong điện thoại và có thể kết xuất và chia sẻ dưới dạng .xlsx qua các ứng dụng phổ dụng hiện nay như Gmail, Zalo, Viber, WhatsApp…hoặc upload lên các server độc lập.

4. Thông tin chi tiết về AgrichemIN

Để tải phần mềm và tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

TS. Trần Vũ Hà
Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
SĐT: 0912 647 047
Email: tvha@vnua.edu.vn