Bản tin Khoa học-Công nghệ và đời sống: Mô hình xử lý rác thải trồng rau tại gia

Mô hình xử lý rác thải trồng rau tại gia giúp tận dụng rác thải sinh hoạt gia đình làm dinh dưỡng cho rau và cây cảnh, đồng thời hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Phóng sự về mô hình được đăng trên Bản tin Khoa học – Công nghệ và đời sống, Đài truyền hình Nhân dân.

Nguồn: Đài truyền hình Nhân

Tham khảo thêm các bài viết về mô hình/ hệ thống của Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp:

  1. Hệ thống Aquaponics quy mô hộ gia đình
  2. Hệ thống Chickenponics
  3. Hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt kết hợp trồng rau và cây cảnh