• Home »
  • CONFERENCE AND WORKSHOP »
  • Đăng ký tham dự buổi Seminar “Công nghệ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng của lúa nước tại Việt Nam”

Đăng ký tham dự buổi Seminar “Công nghệ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng của lúa nước tại Việt Nam”

Dự án “ Công nghệ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng của lúa nước  tại Việt Nam”  do Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tài trợ, được thực hiện bởi Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Wageningen và một số doanh nghiệp của Hà Lan. Mục đích của dự án là xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao ứng dụng tiến bộ về công nghệ hạt giống của Hà Lan tối đa hóa năng suất, hạn chế tác hại của ốc bươu vàng cũng như kết hợp hài hòa những công nghệ hiện đại trong canh tác lúa nước tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, chúng tôi sẽ tổ chức buổi seminar tại Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp để trao đổi kết quả sau thời gian triển khai thử nghiệm vừa qua với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung:

  • Trao đổi kết quả triển khai thử nghiệm về công nghệ hạt giống bằng Metaldehyde nhằm hạn chế tác hại của ốc bươu vàng, hệ vi sinh vật trong đất và quá trình ô xi hóa – khử trong đất lúa;
  • Giới thiệu một số sản phẩm của công ty Koppert, Hà Lan được sử dụng trong thí nghiệm nhằm tăng sức chống chịu, năng suất và chất lượng lúa.

Thời gian: Từ 8:30 – 11:30, ngày15 tháng 8 năm 2016

Địa điểm dự kiến: Hội trường C, giảng đường A

Người trình bày:

– Ông Bart de Graaf, công ty Koppert Boiological System, Hà Lan

– Bà Phạm Thị Thu Hương, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Trân trọng thông báo tới các cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự seminar xin liên hệ: Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp theo số điện thoại: 04.3876 5607, email: cares@hn.vnn.vn