• Home »
  • PROJECTS »
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến người dân trong việc ra quyết định

Các nhân tố ảnh hưởng đến người dân trong việc ra quyết định

Cao Sơn là xã vùng núi cao của tỉnh Hòa Bình, là chặng mở đầu của kiểu địa hình vùng núi cao Tây Bắc, là địa bàn định cư của dự án di dân lòng hồ Hòa Bình, nơi có vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo vệ và duy trì hoạt động của nhà máy thủy điện Hòa Bình và vùng châu thổ sông Hồng trong đó có thủ đô Hà nội.

Trong những thập kỷ qua việc khai thác phá rừng làm rẫy bừa bãi của cộng đồng các dân tộc thiểu số đã đưa độ che phủ của rừng trong vùng xuống tới mức báo động 27%(dự án GTZ, 2000). Mặc dù chính phủ Việt nam và cộng đồng Quốc tế đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này thông qua các chương trình, dự án phát triển nông thôn trọng điểm mà công cụ chủ yếu là các phương thức NLKH*. Tuy nhiên, do sự bấp bênh của thị trường tiêu thụ các sản phẩm NLKH, cộng với thiếu thông tin từ phía người dân trong triển khai thực hiện các chương trình dự án, nên việc mở rộng áp dụng hệ thống NLKH của người dân còn rất nhiều hạn chế ngay cả ở những vùng được coi là có tiềm năng để phát triển.

Nhằm tìm hiểu nguyên nhân chính đã và đang cản trở người trong việc phát triển hệ thống NLKH chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến người dân trong việc ra quyết định áp dụng hệ thống NLKH”.

Xem chi tiết