Sách

Sách xuất bản 2012:

Sách xuất bản 2005:

 

Sách xuất bản 2001:

Thành tựu và thách thức trong quản lý và cải thiện cuộc sống người dân ở Trung du miền núi Việt Nam

Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hóa sau nương rẫy ở Việt Nam

Sách, giáo trình khác:

Giáo trình Sinh thái học Nông nghiệp