Dự án TOTEPAM

Dự án “ Đào tạo về lập kế hoạch và quản lý môi trường- TOTEPAM ”

   – Tổ chức tài trợ: DANIDA (Vương quốc Đan Mạch).

   – Tổ chức tiếp nhận và quản lý: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   – Đơn vị tiếp nhận dự án: Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội (HUA)

   – Đơn vị triển khai dự án: Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES)

 1. Giới thiệu chung về dự án:

            Ngày nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước những vấn đề môi trường nghiêm trọng bao gồm: suy thoái tài nguyên đất và rừng, chia cắt dòng chảy, suy giảm đa dạng sinh học, sử dụng không hợp lý tài nguyên ven biển và ô nhiễm đô thị. Vì vậy những nỗ lực để giải quyết các vấn đề môi trường là nhiệm vụ và sứ mạng vô cùng cấp thiết và lớn lao không chỉ của các ban ngành chức năng mà của mọi người dân Việt Nam. Trong khi đó, một số cán bộ cấp tỉnh thuộc các Sở và phòng ban liên quan còn thiếu hụt hoặc chưa được cập nhật những kiến thức cần thiết. Đó là lý do để họ cần được đào tạo và tập huấn bổ sung những kiến thức căn bản về môi trường trong tình hình hiện nay.

 1. Mục tiêu của dự án:

– Mục tiêu chung của dự án:

            Dự án TOTEPAM nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ địa phương trong lập quy hoạch và quản lý môi trường. Những người đã qua đào tạo tiếp tục truyền đạt những kiến thức học được cho đồng nghiệp của mình tại địa phương.

– Mục tiêu cụ thể:

 • Phát triển đội ngũ cán bộ lập quy hoạch và quản lý môi trường từ lực lượng cán bộ làm việc tại các Sở, giáo viên giảng dạy các môn liên quan đến lĩnh vực môi trường của các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc và các cán bộ môi trường cấp huyện.
 • Biên tập và xuất bản các tài liệu tập huấn về quản lý, lập quy hoạch môi trường dành cho cán bộ địa phương, tài liệu tham khảo cho những người quan tâm nghiên cứu và giảng dạy khoa hoc môi trường;
 • Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ được lựa chọn ở cấp tỉnh và hỗ trợ người học tổ chức ít nhất một lớp tập huấn tại địa phương của họ sau khi hoàn thành khóa học.
 • Xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin giữa những người đào tạo để cùng hỗ trợ nhau sau khi chương trình kết thúc.
 1. Tổ chức hoạt động của dự án

            Văn phòng TOTEPAM sẽ được thành lập tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để làm công tác quản lý. Dự án được phân chia thành các hạng mục chính theo mục đích của các hoạt động. Các hoạt động này được đan xen, lồng ghép với nhau để tạo ra cácMODULE đạt chất lượng cao nhất.

 • Trao đổi trong tập huấn môi trường;
 • Biên soạn nội dung và tài liệu tập huấn;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu;
 • Tổ chức các lớp tập huấn;
 • Tổng kết đánh giá kết quả của mô hình trình diễn.
 1. Sản phẩm của dự án
 • Khoảng 200 cán bộ ngành môi trường và các cơ quan hữu quan (Sở Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, ….) tham gia các khoá đào tạo trong vòng 18 tháng của Dự án.
 • Đào tạo được đội ngũ tập huấn viên về môi trường (khoảng 36 người) cho 6 tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam và Bến Tre.
 •  2 tuyển tập tài liệu tập huấn và tra cứu dành cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và sinh viên các trường đại học và cao đẳng đào tạo về môi trường ở Việt Nam.
 • Xây dựng mạng lưới nghiên cứu và chia sẻ thông tin giữa các Trường, Viện và Trung tâm nghiên cứu.
 1. Thời gian thực hiện dự án:

  Bắt đầu từ ngày 01/07/2008 và kết thúc ngày 30/09/2011

 1. Kết quả thực hiện dự án:

 – Đào tạo được hơn 496 học viên, cán bộ tới từ các Sở, Ban ngành..tại 6 tỉnh tham gia dự án

 – Xuất bản được 2 cuốn sách chuyên khảo: Sổ tay và Sách cơ sở khoa học và thực tiễn trong lập kế hoạch và quản lý môi trường.

 – Bộ phim tư liệu tổng kết dự án…

 1. Báo cáo tổng kết dự án (chi tiết)

    * Thông tin các  khóa tập huấn của dự án:

       –  Lập kế hoạch  và quản lý môi trường nông thôn

       – Quản lý môi trường công nghiệp

       – Các kỹ năng cơ bản trong Lập kế hoạch và Quản lý Môi trường

       – Công nghệ và Quản lý môi trường

       – Lập kế hoạch và Quản lý Môi trường cho cán bộ địa phương tỉnh Hà Nam

       – Lập kế hoạch và Quản lý môi trường cho cán bộ địa phương tỉnh Bến Tre

       – Lập kế hoạch và quản lý môi trường cho cán bộ địa phương – Tỉnh Quảng Nam

    * Thông báo lịch tập huấn của dự án TOTEPAM (2008)

    * Danh sách ban quản lý dự ánCác tổ chức tham gia dự án

    * Hướng dẫn lựa chọn và hoàn chỉnh hồ sơ học viên…