Dự án PRO-POOR

Chương trình nghiên cứu nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những thông tin bổ ích về ngành rau, hoa, quả đóng vai trò quan trọng trong xoá đói giảm nghèo. Rau, hoa, quả cần phải được quan tâm trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của các nước Đông Phi và Đông Nam Châu Á. Nghiên cứu tập trung vào thị trường trong và ngoài nước nước.

11

Vườn hoa hồng tại Sapa


Mục tiêu cụ thể

Đánh giá điều kiện sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm phục vụ hoạt động xoá đói giảm nghèo.
Đánh giá các cơ hội tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, quả đối với các thị trường trong và ngoài nước nhằm mục đích xây dựng chiến lược cho các thập kỷ tiếp theo.

Dự đoán ảnh hưởng của siêu thị đến việc phân phối rau, hoa, quả, nâng cao quy mô chất lượng và nhu cầu sản phẩm an toàn cũng như việc tổ chức cung ứng sản phẩm rau, hoa, quả trên địa bàn nghiên cứu.
Xác định liệu việc phát triển của ngành rau, hoa, quả có làm xuy thoái môi trường hay gây rủi ro cho người tiêu dùng do ô nhiêm môi trường sản xuất hay không.

Đưa ra những kiến nghị đối với sự tham gia của nhà nước trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, quả với mục tiêu xoá đói giảm nghèo

12

Vườn hoa hồng của HTX Hoa Hồng tại Sapa