Danh sách một số đầu sách về nông nghiệp đã xuất bản

Mã hiệu
Tên sách
Tên tác giả
Nhà XB
Năm XB
29
Đánh giá sản xuất sạch trong chế biến cá UNEP
1993
281
Đào tạo khuyến nông-lâm. Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà Phạm Quang Hoà
1996
267(4)
Căn bản nuôi trồng nấm mỡ tại cao nguyên VN JICA
1997
263
Các giải pháp bảo vệ đất và nước. Tập 1
1995
212
Công tác chuyển giao khoa học công nghệ nông lâm nghiệp khu vực trung du & miền núi phía Bắc ĐH Thái Nguyên
242
Canh tác bền vững trên đất dốc ở VN Thái Phiên, Nguyễn Tử  Siêm NXB Nông nghiệp
1998
264
Canh tác theo đường đồng mức với băng cây xanh. Tập 2
1995
2112
Chế biến sản phẩm phụ dâu tằm Nguyến Huy Trí, Lê Thị Kim NXB Nông nghiệp
2110
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn- Những vấn đề lí luận và thực tiễn Lê Đình Thắng NXB Nông nghiệp
1998
2114
Danh mục tài liệu tham khảo kỹ thuật thuỷ lợi. List of references for water management Bộ NN &PTNT
2001
2115
Danh mục tiêu chuẩn chuyên ngành nông lâm thuỷ lợi. List of standards for Agriculture- Forestry-Water resources Bộ NN &PTNT
2000
25
Hội thảo: Nông nghiệp ngoại thành với vấn đề quy hoạch đô thị HAU
1999
24
Hiện đại hoá, toàn cầu hoá & lãnh thổ: Sự tiến triển của những quan điểm về sự phối hợp khu vực thành thị và nông thôn trong quá trình phát triển J. Ph.Peemans
1995
28
Hiệu quả của các phương thức trồng xen cà phê với cao su ở Đắc Lắc Nguyễn Văn Thy
2001
272
Khả năng phát triển trồng cây cà phê chè ở VN Nguyễn Võ Linh
1995
257
Khuyến nông A.W.Van den Ban, H.S.Hawkins NXB Nông nghiệp
1998
222
Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hoá sau nương rãy ở VN Trần Đức Viên
2001
2113(2)
Kiến thức bản địa của đồng bào vùng cao trong nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên Hoàng Xuân Tý, Lê trọng Cuc NXB Nông nghiệp
1998
235
Kết quả nghiên cứu khoa học ĐH Lâm nghiệp
1994
239
Kết quả nghiên cứu khoa học HAU
1997
241
Kết quả nghiên cứu khoa học 97-99  HAU
2000
240
Kết quả nghiên cứu khoa học, quyển 7 NXB Nông nghiệp
1995
236
Kết quả nghiên cứu khoa học. Khoa trồng trọt NXB Nông nghiệp
1995
234
Kết quả nghiên cứu khoa học. Khoa trồng trọt 92-93 HAU
1994
237
Kết quả nghiên cứu khoa học-Tóm tắt luận án phó tiến sĩ NXB Nông nghiệp
1995
265
Kỹ thuật trồng cây . Tập 3
1995
275(4)
Lúa nếp- Ruộng tập thể.Phát triển cộng đồng của người Thái đen Đào Minh Tường, Thomas Sikor ĐH Quốc gia HN
21
Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống canh tác ở huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Mai
1998
2108(2)
Một số vấn đề về định canh định cư & phát triển nông thôn bền vững  Nguyễn Hữu Tiến, Dương Ngọc Thí, Ngô Văn Hi, Trịnh Khắc Thâm NXB Nông nghiệp
1997
2121(6)
Nông nghiệp trên đất dốc. Thách thức và tiềm năng Trần Đức Viên, Phạm Chí Thành NXB Nông nghiệp
1996
2125
Ngành rau quả ở Việt Nam IFPRI
2002
27
Nghiên cứu cải tiến cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Tiên Du- Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành
2001
210
Nghiên cứu một số mô hình trồng xen cây kinh tế lâu năm trong vườn cà phê vối kinh doanh tại Đắc Lắc Trịnh Xuân Hồng
2000
2109
Nửa thế kỷ phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam 45-95 Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm NXB Nông nghiệp
1996
278
Phát triển hệ thống canh tác Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên NXB Nông nghiệp
1995
2122
Phát triển kỹ thuật cây thức ăn xanh với nông hộ Werner W.Stur, Peter M.Horne ACIAR, CIAT
2002
2111
Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng trung du miền núi phía bắc VN Nguyễn Tiến Mạnh, Dương Ngọc Thí NXB Nông nghiệp
1996
266
Quản lý trang trại. Tập 4
1995
2123
Sổ tay thí nghiệm về cây trồng và cây thức ăn gia súc Yvonne Cheng, Peter Horne
2002
259(4)
Sự biến đổi nền nông nghiệp châu thổ vùng Điện Biên Lai Châu Tạ Long, Ngô Thị Chính NXB nông nghiệp
2000
221
Thông tin khoa học kỹ thuật 1/01 HAU
2001
285(2)
Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 1 HAU
1998
286(3)
Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 2 HAU
1998
238
Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp HAU
1996
213
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 1: Tiêu chuẩn trồng trọt. Phần 1: Tiêu chuẩn về giống quy trình kỹ thuật & quy phạm khảo nghiệm cây lương thực MARD
2001
214
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 1: Tiêu chuẩn trồng trọt. Phần 2: Tiêu chuẩn về giống quy trình kỹ thuật & quy phạm khảo nghiệm cây công nghiệp và rau quả MARD
2001
215
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 2: Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật. Phần 1 MARD
2001
216
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 2: Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật. Phần 2 MARD
2001
217
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 3: Tiêu chuẩn phân bón MARD
2001
218
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 4: Tiêu chuẩn nông sản. Phần 1: Tiêu chuẩn cà phê MARD
2001
219
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 4: Tiêu chuẩn nông sản. Phần 2: Tiêu chuẩn chè MARD
2001
220
Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp VN. Tập 4: Tiêu chuẩn nông sản. Phần 3: Tiêu chuẩn ngũ cốc và đậu đỗ MARD
2001
ST.2.126
Các văn bản mới quy định quản lý Nhà nước về Giống cây trồng NXB Nông nghiệp
2005
ST.2.127
Các kịch bản cung cầu gạo của Việt Nam C.T, Hoành, P.Q.Diệu….