• Home »
  • CONFERENCE AND WORKSHOP »
  • Hội thảo tập huấn về “Các hình thức sử dụng và kỹ thuật trồng cây nhiên liệu trên đất nghèo dinh dưỡng” tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo tập huấn về “Các hình thức sử dụng và kỹ thuật trồng cây nhiên liệu trên đất nghèo dinh dưỡng” tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển cây nhiên liệu trên đất suy thoái và ô nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam” được tài trợ bởi quỹ Phát triển Việt nam, Hà Lan, từ ngày 15-18 tháng 08 năm 2012, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội cùng với Ủy ban nhân dân Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo tập huấn “Cây nhiên liệu: Các hình thức sử dụng và kỹ thuật trồng trọt trên đất nghèo dinh dưỡng” nhằm giới thiệu các thông tin liên quan tới tình hình và xu thế phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt Nam.

Thành phần tham gia hội thảo là các cán bộ Ủy ban nhân dân huyện, cán bộ khuyến nông và người dân tới từ các xã và thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của buổi tập huấn thảo luận các vấn đề liên quan tới: (1) Tổng quan tình hình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam; (2) Tiềm nặng thị trường nhiên liệu sinh học ở Việt Nam; (3) Cây nhiên liệu: Các hình thức sử dụng và kỹ thuật trồng trọt trên đất nghèo dinh dưỡng” tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Các học viên cũng được tới thăm quan mô hình trồng cây nhiên liệu trên bãi thải mỏ tại thành phố Cẩm Phả. Kết thúc đợt Hội thảo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ tập huấn.

Việc đầu tư nghiên cứu phát triển các cây trồng nhiên liệu trên đất bãi thải, đất nghèo dinh dưỡng nhằm đắp ứng yêu cầu hoàn nguyên, phục hồi đất, tăng giá trị kinh tế và góp phần tăng thu nhập cho người dân, chính là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển bễn vững của Tỉnh, Huyện và người dân.Hội thảo tập huấn cũng chia sẻ các thông tin hữu ích giúp lãnh đạo, cán bộ địa phương và người dân Ba Chẽ nắm bắt được các cơ hội, hiểu được những phương pháp thực hiện cũng như các cơ hội và thách thức trong việc phát triển ngành nhiên liệu xanh và năng lượng tái tạo ở Quảng Ninh nơi có hàng trăm hecta đất bãi thải.

Hoạt động lớp tập huấn

Học viên tham quan mô hình trồng cây nhiện liệu

Các giảng viên và học viên của lớp tập huấn

BQL Dự án Biofue